مجله سیم آخر

برچسب: لیون

شهر انسی فرانسه

شهر انسی فرانسه

همانطور که در مقالات پیشین ذکر شد آشنایی با شهرهای غیرمشهور و نسبتاً ناشناخته هر کشوری پیش از رفتن به آن کشور حائز اهمیت است زیرا این موضوع سبب می‌شود به دیدگاه جامعی نسبت به آن کشور دست پیدا ک...

توسط:‌ kholghi

زندگی در لیون فرانسه

شرایط و هزینه زندگی در لیون فرانسه

برای تحصیل در فرانسه باید با شهر محل تحصیل آشنا شد. لیون یکی از بهترین شهرهای فرانسه بوده و بسیاری از افراد، به دلایل متعددی این شهر برای زندگی انتخاب می‌کنند. لیون همچنین به عنوان دومین شه...

توسط:‌ kholghi