مجله سیم آخر

برچسب: فواید جلسات و کنفرانس‌های اینترنتی

فواید جلسات و کنفرانس‌های اینترنتی

فواید جلسات و کنفرانس‌های اینترنتی

از قدیم، تمامی جلسات علمی مهم و کنفرانس‌های علمی به صورت حضوری برگزار شده است. بسیاری از دانشگاه‌ها و شرکت‌ها اصرار بر برگزاری حضوری کنفرانس‌ها و جلسات خود را دارند. در حال حاضر و با توجه به ...

توسط:‌ m.mahdavi