مجله سیم آخر

برچسب: فرانکفورت

زندگی در شهر فرانکفورت

زندگی در شهر فرانکفورت

شهر فرانکفورت یکی از بهترین شهرها برای زندگی و تحصیل در آلمان است که به عنوان شهری قدرتمند در زمینه اقتصاد در آلمان شناخته می‌شود و مرکز مالی اروپا نیز به شمار می‌آید. بانک مرکزی اروپا نیز ...

توسط:‌ kholghi