مجله سیم آخر

برچسب: طراحی در فرانسه

تحصیل طراحی در فرانسه.webp

تحصیل طراحی در فرانسه

رشتۀ طراحی گرافیک را هنر و تمرین برنامه‌ریزی و طرح ایده‌ها و تجربه‌ها با محتوای بصری و متنی تعریف کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، با یادگیری این رشته طراحی گرافیکی ایده‌ها یا پیام‌های ویژه به‌شکل تص...

توسط:‌ حسین نیرومند