مجله سیم آخر

برچسب: شهر کومو ایتالیا

شهر کومو ایتالیا

شهر کومو ایتالیا

شهر کومو ایتالیا (Como) شهری در ناحیۀ لمباردی در شمال‌غربی ایتالیا و مرکز استان کوموست. شهر کومو به‌دلیل نزدیکی به دریاچۀ کومو و رشته‌کوه آلپ و داشتن آثار هنری متعدد، چندین کلیسا، باغ، موزه...

توسط:‌ m.torabi