برچسب: شهر کومو ایتالیا

شهر کومو ایتالیا
شهر کومو ایتالیا
توسط: m.torabi |

شهر کومو ایتالیا (Como) شهری در ناحیۀ لمباردی در شمال‌غربی ایتالیا و مرکز استان کوموست. شهر کومو به‌دلیل نزدیکی به …