برچسب: شهر کبک

شهر کبک
شهر کبک
توسط: h.seyedsalehi |

شهر کبک پایتخت استان کبک است که براساس سرشماری سال ۲۰۱۶، بیش از ۵۳۰هزار نفر جمعیت دارد. پس از شهر …