مجله سیم آخر

برچسب: شهر کان فرانسه

شهر کان فرانسه

شهر کان فرانسه

شهر کان در شمال‌غربی فرانسه واقع شده است و حدود صدهزار نفر جمعیت دارد؛ به‌همین‌سبب، بزرگ‌ترین شهر در منطقۀ نورماندی جنوبی به‌شمار می‌آید. این شهر پانزده کیلومتر تا کانال مانش و دویست کیلومت...

توسط:‌ h.seyedsalehi