مشاوره رایگان

برچسب: شهر کان فرانسه

شهر کان فرانسه
شهر کان فرانسه
توسط: h.seyedsalehi |

شهر کان در شمال‌غربی فرانسه واقع شده است و حدود صدهزار نفر جمعیت دارد؛ به‌همین‌سبب، بزرگ‌ترین شهر در منطقۀ نورماندی …