مشاوره رایگان

برچسب: شهر ورسای فرانسه

شهر ورسای فرانسه
شهر ورسای فرانسه
توسط: مرضیه ترابی |

شهر ورسای فرانسه (Versailles) شهری در دپارتمان ایولین و منطقۀ پرجمعیت ایل دو فرانس است. این شهر بیش از یک …