مجله سیم آخر

برچسب: شهر ورسای فرانسه

شهر ورسای فرانسه

شهر ورسای فرانسه

شهر ورسای فرانسه (Versailles) شهری در دپارتمان ایولین و منطقۀ پرجمعیت ایل دو فرانس است. این شهر بیش از یک قرن پایتخت پادشاهی فرانسه بوده و به‌دلیل وجود مجموعه کاخ و باغ‌های ورسای نامش در فه...

توسط:‌ مرضیه ترابی