مجله سیم آخر

برچسب: شهر هالدن نروژ

شهر هالدن نروژ

شهر هالدن نروژ

شهر هالدن نروژ (Halden) در ویکن کانتی نروژ قرار دارد و فاصله‌اش با جنوب اسلو ۱۲۰ کیلومتر و با شمال گوتنبرگ سوئد ۱۹۰ کیلومتر است. این شهر از سال ۱۶۶۵ تا ۱۹۲۸ به نام شهر فردیکسهالد شناخته می‌...

توسط:‌ مرضیه ترابی