مشاوره رایگان

برچسب: شهر نانسی

شهر متس
شهر متس
توسط: kholghi |

شهر متس یکی دیگر از شهرهای واقع در ناحیه لورن فرانسه است که دارای حدود ۱۲۴۰۰۰ شهروند است. این شهر …

شهر نانسی
شهر نانسی
توسط: kholghi |

شهر نانسی یکی از شهرهای فرانسوی است که در ناحیه لورن واقع شده است. این شهر همچنین مرکز دپارتمان مرت-ا-موزل …