مجله سیم آخر

برچسب: شهر میسیساگا

شهر میسیساگا

شهر میسیساگا

شهر میسیساگا در کنارۀ دریاچۀ انتاریو در استان انتاریو واقع شده و از شرق با شهر تورنتو هم‌مرز است. در سرشماری سال ۲۰۱۶، جمعیت این شهر بیش از هفتصدهزار نفر اعلام شد که ازنظر جمعیت، آن را در م...

توسط:‌ h.seyedsalehi