برچسب: شهر مونکتون کانادا

شهر مونکتون کانادا
شهر مونکتون کانادا
توسط: h.seyedsalehi |

شهر مونکتون کانادا یکی از سه شهر بزرگ استان نیوبرانزویک درکنار شهرهای سنت‌جان و فردریکتون است. به‌دلیل موقعیت جغرافیایی سه …