مجله سیم آخر

برچسب: شهر مودنا ایتالیا

شهر مودنا ایتالیا

شهر مودنا ایتالیا

شهر مودنا ایتالیا (Modena) شهری در ناحیۀ امیلیا‌ رومانیا در شمال ایتالیا و مرکز استان مودناست. شهر مودنا به‌دلیل صنعت خودروسازی‌اش مشهور است؛ چراکه کارخانه‌های خودروسازی مشهور ایتالیایی مان...

توسط:‌ m.torabi