مجله سیم آخر

برچسب: شهر مسینا

شهر مسینا

شهر مسینا

شهر مسینا در قرن هشتم پیش از میلاد بنا و نام این شهر از شکل داس‌مانندِ آن گرفته شده است. امروزه، مسینا پس از پالرمو و کاتانیا سومین شهر بزرگ جزیرۀ سیسیل محسوب می‌شود و بیش از ۲۳۰هزار نفر جم...

توسط:‌ h.seyedsalehi