مجله سیم آخر

برچسب: شهر ماترا در ایتالیا

شهر ماترا در ایتالیا

شهر ماترا در ایتالیا

شهر ماترا در ایتالیا یکی از شهرهای موجود در ناحیه باسیلیکاتا در ایتالیا بوده و در بخش جنوبی این کشور واقع شده است و دارای جمعیتی حدود ۵۵۰۰۰ نفر و مساحتی برابر ۳۸۷/۴ کیلومتر مربع است. این شهر ...

توسط:‌ kholghi