مجله سیم آخر

برچسب: شهر لچه ایتالیا

شهر لچه ایتالیا

شهر لچه ایتالیا

شهر لچه ایتالیا (Lecce) مرکز استان لچه است و در ناحیۀ پولیا و جنوب ایتالیا قرار دارد. استان لچه دومین استان پرجمعیت منطقۀ پولیاست و شهر لچه از شهرهای مهم این منطقه به‌شمار می‌رود. لچه شهری ...

توسط:‌ m.torabi