مجله سیم آخر

برچسب: شهر فوجیا ایتالیا

شهر فوجیا ایتالیا

شهر فوجیا ایتالیا

شهر فوجیا ایتالیا (Foggia) در ناحیۀ آپولیا در جنوب ایتالیا قرار دارد و مرکز استان فوجیاست‌. شهر زیبای فوجیا به‌دلیل کشاورزی پررونق در اقتصاد ایتالیا نقش مهمی ایفا می‌کند و انبار غلۀ این کشو...

توسط:‌ m.torabi