مشاوره رایگان

برچسب: شهر فردریکستاد نروژ

شهر فردریکستاد نروژ
شهر فردریکستاد نروژ
توسط: مرضیه ترابی |

شهر فردریکستاد نروژ (Fredrikstad) شهری در ویکن کانتی نروژ است و همراه با شهر سرپسبرگ پنجمین شهر بزرگ نروژ محسوب …