مجله سیم آخر

برچسب: شهر فردریکستاد نروژ

شهر فردریکستاد نروژ

شهر فردریکستاد نروژ

شهر فردریکستاد نروژ (Fredrikstad) شهری در ویکن کانتی نروژ است و همراه با شهر سرپسبرگ پنجمین شهر بزرگ نروژ محسوب می‌شود. این شهر درکنار رود گلوما در بیست‌کیلومتری مرز سوئد قرار گرفته است. در...

توسط:‌ مرضیه ترابی