برچسب: شهر فردریکتون

شهر فردریکتون
شهر فردریکتون
توسط: h.seyedsalehi |

شهر فردریکتون پایتخت استان نیوبرانزویک کاناداست که براساس سرشماری سال ۲۰۱۶، بیش از ۵۸هزار نفر جمعیت دارد و پس از …