مجله سیم آخر

برچسب: شهر شربروک کانادا

شهر شربروک کانادا

شهر شربروک کانادا

شهر شربروک کانادا (Sherbrooke) شهری در جنوب استان کبک است که در نقطۀ تلاقی رودخانه‌های سنت‌فرانسیس و ماگوگ و قلب منطقۀ اِستری (Estrie) قرار دارد. شربروک مرکز اصلی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی م...

توسط:‌ m.torabi