برچسب: شهر سویا

شهر سویا اسپانیا
شهر سویا اسپانیا
توسط: Armani |

سویا شهری اسپانیایی است که در بخش جنوبی این کشور واقع شده و به عنوان پایتخت بخش خودمختار اندلس شناخته …