مجله سیم آخر

برچسب: شهر سانتیاگو د کمپوستلا

دانشگاه سانتیاگو د کمپوستلا

دانشگاه سانتیاگو د کمپوستلا

دانشگاه سانتیاگو د کمپوستلا (University of Santiago de Compostela – USC) دانشگاهی دولتی است که پردیس اصلی آن در شهر سانتیاگو د کمپوستلا در منطقۀ خودمختار گالیسیا اسپانیا قرار دارد. این دانش...

توسط:‌ m.torabi

شهر سانتیاگو د کمپوستلا

شهر سانتیاگو د کمپوستلا

شهر سانتیاگو د کمپوستلا (Santiago de Compostela) در استان لاکرونیا و شمال‌غربی اسپانیا قرار دارد. این شهر مرکز منطقۀ خودمختار گالیسیا محسوب می‌شود و بخش Old Town آن به‌دلیل زیبایی و اهمیت ف...

توسط:‌ m.torabi