مجله سیم آخر

برچسب: شهر ساساری

شهر ساساری

شهر ساساری

شهر ساساری دومین شهر بزرگ جزیرۀ ساردینیا شناخته می‌شود. جزیرۀ ساردینیا یکی از جزایر ایتالیا در دریای مدیترانه است که پس از جزیرۀ سیسیل، دومین جزیرۀ بزرگ این کشور به‌شمار می‌آید. قدمت شهر سا...

توسط:‌ h.seyedsalehi