مجله سیم آخر

برچسب: شهر رگنسبورگ

شهر رگنسبورگ

شهر رگنسبورگ

همانطور که در مقالات پیش ذکر شد تمامی شهرهای آلمانی از کیفیت بسیار مناسبی برای زندگی برخوردار هستند. شهر رگنسبورگ نیز یکی دیگر از شهرهای بسیار خوب آلمان برای زندگی بوده که دارای تاریخچه‌ای غنی ...

توسط:‌ kholghi