مجله سیم آخر

برچسب: شهر روآن فرانسه

شهر روآن فرانسه

شهر روآن فرانسه

شهر روآن فرانسه نیز یکی دیگر از شهرهای این کشور است که در بخش شمالی این کشور واقع شده است. این شهر همچنین دارای جمعیتی حدد ۱۱۲۰۰۰ نفر و مساحتی برابر ۲۱.۳۸ کیلومتر است. شهر روآن درحقیقت یکی از ش...

توسط:‌ kholghi