مشاوره رایگان

برچسب: شهر رجاینا

شهر رجاینا
شهر رجاینا
توسط: h.seyedsalehi |

شهر رجاینا پایتخت استان ساسکاچوان و دومین شهر این استان پس از شهر ساسکاتون است. طبق سرشماری سال ۲۰۱۶، بیش …