مشاوره رایگان

برچسب: شهر خائن اسپانیا

شهر خائن اسپانیا
شهر خائن اسپانیا
توسط: m.torabi |

شهر خائن اسپانیا (Jaén) یکی از شهرهای منطقۀ خودمختار آندلس و مرکز استان خائن اسپانیاست. این شهر مرکز اداری و …