مجله سیم آخر

برچسب: شهر برگامو ایتالیا

شهر برگامو ایتالیا

شهر برگامو ایتالیا

شهر برگامو ایتالیا (Bergamo) مرکز استان برگاموست که در ناحیۀ لمباردی و شمال ایتالیا قرار دارد. فاصلۀ این شهر با شهر میلان حدوداً ۴۰ کیلومتر است و با داشتن جمعیتی درحدود ۱۲۲هزار نفر، چهارمین...

توسط:‌ m.torabi