مشاوره رایگان

برچسب: شهر برگامو ایتالیا

شهر برگامو ایتالیا
شهر برگامو ایتالیا
توسط: m.torabi |

شهر برگامو ایتالیا (Bergamo) مرکز استان برگاموست که در ناحیۀ لمباردی و شمال ایتالیا قرار دارد. فاصلۀ این شهر با …