مشاوره رایگان

برچسب: شهر باری ایتالیا

شهر ماترا در ایتالیا
شهر ماترا در ایتالیا
توسط: kholghi |

شهر ماترا در ایتالیا یکی از شهرهای موجود در ناحیه باسیلیکاتا در ایتالیا بوده و در بخش جنوبی این کشور …

شهر باری ایتالیا
شهر باری ایتالیا
توسط: kholghi |

باری یکی از شهرهای ایتالیایی است که به عنوان مرکز استان باری شناخته می‌شود. همچنین این شهر که در بخش …