مجله سیم آخر

برچسب: شهر ایکالوئیت کانادا

شهر ایکالوئیت کانادا

شهر ایکالوئیت کانادا

شهر ایکالوئیت کانادا (Iqaluit) بزرگ‌ترین شهر و مرکز قلمرو نوناووت کانادا (Nunavut Territory) است. این شهر در جنوب جزیرۀ بافین قرار دارد و در سال ۱۹۹۹، پس از تقسیم قلمرو شمال‌غربی کانادا به ...

توسط:‌ m.torabi