مجله سیم آخر

برچسب: شهر اوتاوا کانادا

شهر اوتاوا کانادا

شهر اوتاوا کانادا

شهر اوتاوا، پایتخت کانادا، در قسمت جنوب شرقی استان اونتاریو قرار دارد. اوتاوا تا تورنتو ۵ ساعت و تا مونترال ۲ ساعت فاصله دارد و همچنین از اوتاوا تا مرز آمریکا، یک ساعت فاصله است. شهر اوتاوا ن...

توسط:‌ m.mahdavi