برچسب: شهر ادمونتون کانادا

شهر ادمونتون کانادا
شهر ادمونتون کانادا
توسط: m.mahdavi |

شهر ادمونتون کانادا در استان آلبرتا و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری رشته کوه‌های راکی قرار دارد. شهر ادمونتون مرکز استان …