مجله سیم آخر

برچسب: شهر آنژه

رتبه شهرهای دانشجویی فرانسه ۲۰۲۱

رتبه شهرهای دانشجویی فرانسه ۲۰۲۱

براساس جدیدترین مطلب منتشر‌شده در وبگاه کامپوس فرانس، مجلۀ L’Etudiant رتبه شهرهای دانشجویی فرانسه ۲۰۲۱ را منتشر کرده است. رتبه‌بندی امسال با رتبه‌بندی سال گذشته تفاوت چندانی ندارد؛ اما این موضو...

توسط:‌ kholghi

شهر آنژه

شهر آنژه

شهر آنژه یکی از شهرهای فرانسوی است که در بخش غربی این کشور قرار گرفته است. آنژه درحقیقت به عنوان یکی از بهترین شهرهای دانشجویی در فرانسه به حساب می‌آید که بسیاری از افرادی که تمایل به تحصیل در...

توسط:‌ kholghi