مجله سیم آخر

برچسب: شهر آلباسته اسپانیا

شهر آلباسته اسپانیا

شهر آلباسته اسپانیا

شهر آلباسته یا آلباسطه اسپانیا (Albacete) یکی از شهرهای منطقۀ خودمختار کاستیا لامانچا و مرکز استان آلباسته اسپانیاست. شهر آلباسته اسپانیا پنج منطقۀ صنعتی بزرگ دارد و میزبان یکی از پردی...

توسط:‌ m.torabi