برچسب: شهر آلباسته اسپانیا

شهر آلباسته اسپانیا
شهر آلباسته اسپانیا
توسط: m.torabi |

شهر آلباسته یا آلباسطه اسپانیا (Albacete) یکی از شهرهای منطقۀ خودمختار کاستیا لامانچا و مرکز استان آلباسته اسپانیاست. شهر آلباسته …