مجله سیم آخر

برچسب: شهروندی کانادا

اقامت کانادا

اقامت کانادا

کانادا یکی از معدود کشور‌هایی است که از ورود مهاجران به کشورش استقبال می‌کند. به‌دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص در کانادا، این کشور همیشه سعی کرده است با اعطای اقامت کانادا ، افرادی را جذب کن...

توسط:‌ m.mahdavi