مجله سیم آخر

برچسب: شهرهای برتر کانادا برای کار

شهرهای برتر کانادا برای کار

شهرهای برتر کانادا برای کار

همان‌طور‌که می‌دانید، کانادا یکی از کشورهای مهاجرپذیر برتر دنیاست که بیش از یک‌چهارم نیروی کار آن را مهاجران تشکیل می‌دهند. این کشور با رشد درآمد ناخالص ۲درصدی در سال ۲۰۱۹ در‌مقایسه‌با سال ۲۰...

توسط:‌ h.seyedsalehi