مجله سیم آخر

برچسب: شهرهای اطراف تورنتو

شهرهای اطراف تورنتو

شهرهای اطراف تورنتو

منطقه تورنتوی بزرگ (The Greater Toronto Area) بزرگ‌ترین منطقه در کانادا و هفتمین منطقه بزرگ در آمریکای شمالی است. این منطقه علاوه بر شهر تورنتو شامل مناطق یورک، هالتون، پیل و دورهام می‌شود که...

توسط:‌ h.seyedsalehi