مجله سیم آخر

برچسب: شناسایی گونۀ جدید ویروس کرونا در کانادا

شناسایی گونۀ جدید ویروس کرونا در کانادا

شناسایی گونۀ جدید ویروس کرونا در کانادا

دولت کانادا به‌منظور بررسی وضعیت استان‌ها و قلمروها برای شناسایی گونۀ جدید ویروس کرونا برنامه‌ای طراحی کرده است. این گونه در بریتانیا و آفریقای‌جنوبی مشاهده شده و داده‌های اولیه نشان می‌دهد م...

توسط:‌ m.torabi