مجله سیم آخر

برچسب: شروع جلسات در کامپوس فرانس

حضور وزیر اروپا و امور خارجه در جلسه کامپوس فرانس

حضور وزیر اروپا و امور خارجه در جلسه کامپوس فرانس

Jean-Yves Le Drian، وزیر اروپا و امورخارجۀ فرانسه، در آخرین روز جلسه‌های کامپوس فرانس سخنرانی کرد. امسال آخرین روزِ این جلسه‌ها، یعنی ۱۸نوامبر۲۰۲۰، با اولین روز از مجمع عمومی امضاکنندگان کنوا...

توسط:‌ kholghi