مجله سیم آخر

برچسب: شرایط پذیرش دانشگاه کنکوردیا کانادا

شرایط پذیرش دانشگاه کنکوردیا کانادا

شرایط پذیرش دانشگاه کنکوردیا کانادا

دانشگاه کنکوردیا در شهر مونترال استان کبک کانادا قرار دارد و یکی از سه دانشگاه انگلیسی زبان این استان است. دانشگاه کنکوردیا رتبه ۱۷ در میان دانشگاه‌های کانادا و رتبه ۴۷۷ را در میان دانشگاه‌...

توسط:‌ m.mahdavi