مجله سیم آخر

برچسب: شرایط پذیرش دانشگاه تورنتو کانادا

شرایط پذیرش دانشگاه تورنتو کانادا

شرایط پذیرش دانشگاه تورنتو کانادا

دانشگاه تورنتو کانادا رتبه اول در میان دانشگاه‌های کانادا و رتبه ۲۵ در میان دانشگاه‌های دنیا را دارد. گرفتن پذیرش از دانشگاه تورنتو برای بسیاری از افراد دستاورد بزرگی محسوب می‌شود و متقاضیا...

توسط:‌ m.mahdavi