مجله سیم آخر

برچسب: شرایط ورود به کانادا در دوران قرنطینه

شرایط ورود به کانادا در دوران قرنطینه

شرایط ورود به کانادا در دوران قرنطینه

در حال حاضر به دلیل جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، کشور کانادا ورود به این کشور را محدود کرده است. تنها افراد خاصی در شرایط فعلی می‌توانند به خاک کانادا وارد شوند و بسیاری از افرادی که با...

توسط:‌ m.mahdavi