مجله سیم آخر

برچسب: شادترین کشورهای جهان

شادترین کشورهای جهان

شادترین کشورهای جهان

از آنجایی که شادی برای همه است گروهی از افراد از ماه آوریل سال ۲۰۰۲ تصمیم گرفتند دربارۀ اینکه شادترین کشورهای جهان کدام هستند، تحقیق کرده و کشورهای مختلف دنیا را از نظر میزان شادی، رتبه‌بندی کر...

توسط:‌ kholghi