مجله سیم آخر

برچسب: سفر به کشورهای مختلف بعد از تزریق واکسن سینوفارم

"سینوفارم در کدام کشورهای اروپایی پذیرفته میشود"

سینوفارم در کدام کشورهای اروپایی پذیرفته میشود

همان‌طورکه در مقاله‌های پیش گفتیم، واکسن‌های موردتأیید آژانس دارویی اروپا عبارت‌اند از: فایزر-بیون‌تک (Pfizer/BioNTech)، مدرنا (Moderna)، آسترازنکا (AstraZeneca) و جانسون اند جانسون (Johnson ...

توسط:‌ سبا خلقی