مجله سیم آخر

برچسب: سطح زبان

سطح زبان در اروپا

سطح زبان در اروپا

سطح زبان یکی از مهمترین دغدغه کسانی است که تمایل دارند برای تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کنند. در این مقاله سطوح مختلف زبان را بررسی می کنیم.  سطح زبان در اروپا توسط چارچوب‌هایی که مراجع ارو...

توسط:‌ tahmasbi