مجله سیم آخر

برچسب: سردترین شهرهای کانادا

سردترین شهرهای کانادا

سردترین شهرهای کانادا

آب و هوای شهر محل تحصیل یکی از موارد بسیار مهمی است که قبل از مهاجرت تحصیلی باید به آن توجه داشت. کشور کانادا به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود به طور کلی آب و هوایی سرد و خشک دارد، و هرچه به ...

توسط:‌ h.seyedsalehi