مجله سیم آخر

برچسب: زندگی در کلگری یا ادمونتون

کلگری یا ادمونتون

کلگری یا ادمونتون

تصمیم‌گیری برای زندگی و تحصیل در کانادا با وجود جرم‌و‌جنایت اندک، ثبات اقتصادی، طبیعت زیبا و کیفیت مناسب آموزش دشوار نیست؛ اما زمانی‌که برای زندگی در کانادا آماده می‌شوید، انتخاب شهری سازگا...

توسط:‌ m.torabi