مجله سیم آخر

برچسب: زندگی در شهر بوشرویل

شهر بوشرویل کانادا

شهر بوشرویل کانادا

شهر بوشرویل کانادا (Boucherville) شهری کوچک واقع در منطقه مونترژی (Montérégie) استان کبک است. این شهر بخشی از منطقه شهری لونگویی (Longueuil) در کلان‌شهر مونترال محسوب می‌شود و حدود ۹۰ درصد ...

توسط:‌ m.torabi