مجله سیم آخر

برچسب: زندگی در ساسکاتون کانادا

زندگی در ساسکاتون کانادا

زندگی در ساسکاتون کانادا

شهر ساسکاتون، مرکز استان ساسکاچوان ، در حدود ۲۶۰ هزار نفر جمعیت دارد. شهر ساسکاتون در سال ۱۸۸۳ تأسیس شده است و اقتصاد این شهر بیشتر به صنایع نفتی و کشاورزی وابسته است. استان ساسکاچوان در قسم...

توسط:‌ m.mahdavi