مجله سیم آخر

برچسب: زندگی در تورنتو یا ونکوور

تورنتو یا ونکوور

تورنتو یا ونکوور

تصمیم‌گیری برای زندگی و تحصیل در کانادا با وجود میزان اندک جرم‌و‌جنایت، ثبات اقتصادی، طبیعت زیبا و کیفیت مناسب آموزش دشوار نیست؛ اما زمانی‌که برای زندگی در کانادا آماده می‌شوید، انتخاب شهری...

توسط:‌ m.torabi